Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Notícia

Títol:Convocatòria d'una plaça temporal de tècnic superior (perfil filologia) per col·laborar en el projecte ADSO.
Més informació:https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3965.pdf
Resum:
La Universitat d'Alacant convoca oferta pública per
cobrir una plaça temporal de tècnic superior. Es precisa
Graduat en Español, Llicenciat en Filologia Hispànica o
similar. Jornada completa. Retribució: 1400€ bruts mensuals
més les pagues extres. Durada inicialment prevista del
contracte: 9 mesos, ampliable a un any.

[ Tancar ]