Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Notícia

Convocatòria d'una plaça temporal de tècnic superior (perfil filologia) per col·laborar en el projecte ADSO.

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3965.pdf
La Universitat d'Alacant convoca oferta pública per
cobrir una plaça temporal de tècnic superior. Es precisa
Graduat en Español, Llicenciat en Filologia Hispànica o similar. Jornada completa. Retribució:
1400€ bruts mensuals més les pagues extres. Durada inicialment prevista del contracte: 9 mesos,
ampliable a un any.
[ Tancar ]