Saltar apartados
Universitat d'Alacant

Projecte

Técnicas Interactivas y Adaptativas para Sistemas Automáticos de Reconocimiento Aprendizaje y Percepción

https://sites.google.com/site/wikitiasa/
Referència: TIN2009-14205-C04-01
Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación
Període: des de 01/01/2010 fins a 31/12/2013
Director: Micó Andrés, María Luisa
Membres: Calera Rubio, Jorge
Gómez Ballester, Eva
Oncina Carratalá, Jose
Pastor Seva, Pedro
Requena Jiménez, Antonio
Rico Juan, Juan Ramón
Serrano Díaz-Carrasco, Aureo
Resumen del projecte:Tradicionalment, els sistemes de Reconeixement de Formes s'han concebut per a funcionar de forma completament
automàtica, substituint d'aquesta manera la labor dels operaris que la realitzaven de forma manual. Basant­se en
aquest paradigma s'han desenvolupat molts i diversos tipus de sistemes posteriorment explotats en diversos sectors
industrials. Aquest paradigma és canviat en aquest projecte per un altre en el qual els sistemes passen de ser
completament automàtics a comportar­se de forma interactiva. El motiu principal és que els sistemes completament
automàtics no estan lliures d'errors i, si l'objectiu és obtenir resultats de qualitat, es necessitarà una supervisió externa
en les decisions més compromeses. D'altra banda, són cada vegada més nombroses les aplicacions intrínsecament
interactives com per exemple la recuperació d'informació o els sistemes d'ajuda a la decisió. El principal objectiu en
aquest projecte és aprofitar la informació proporcionada per aqueixa supervisió, a mesura que es produeix, per a
reentrenar els models i tenir l'oportunitat d'evitar errors futurs. D'aquesta forma, l'eficàcia del sistema es mesura com
una combinació entre l'esforç (usualment nombre d'interaccions) que l'usuari inverteix en la tasca i el temps que el
sistema necessita per a reentrenar els models i generar una nova hipòtesi. El paradigma interactiu planteja nous reptes
a la comunitat de Reconeixement de Formes: aprenentatge incremental de models (algorismes dinàmics), noves
estratègies de generació d'hipòtesi, aprofitament de la coherència interna de les dades (aprenentatge
semisupervisado) i moltes altres que apareixeran al llarg del projecte que donarà lloc al desenvolupament de nous
conceptes i tècniques, resultat de l'aplicació d'aquest paradigma sobre moltes de les metodologies, tant clàssiques com
de més recent desenvolupament i interès en el camp del Reconeixement de Formes.
En el projecte també es va plantejar la particularización d'aquestes idees a certs dominis d'aplicació d'interès com
l'anàlisi del comportament humà, la transcripció de textos, la recuperació d'imatges basada en contingut,
reconeixement d'escriptura, inspecció i sistemes de vigilància, control d'accessos i biometria, inspecció de materials o
classificació d'espectres estel∙lars, tant des de la perspectiva clàssica com la interactiva.

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics


Universitat d'Alacant, carretera Sant Vicent s/n

03690 Sant Vicent del Raspeig, Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3772 | Fax: (+34) 96 590 9326

Segueix-nos en:
[Twitter] [Facebook]